Home

“Neft və qaz kollektorları haqqında biliklərin artırılması – hasilat proqnozunun etibarlılığı” adlı Beynəlxalq Konfrans. 25-27 May, 2015-ci il

Konfrans aşağıdakı bölmələrlə təqdim olunur:
1. Neft və qaz kollektorlarının geofiziki kəşfiyyat üsulları ilə axtarışı;
2. Quyularda Geofiziki Tədqiqatları üsulları ilə geoloji kəsilişin neft-qaz potensialının aşkar olunması;
3. Neft və qaz kollektorlarında qazma işlərinin xüsusiyyətləri və tamamlama üsulları;
4. Neft və qaz kollektorlarının geoloji modelləri – yatağın işlənməsinin optimallaşdırılması üçün bir vasitəsi;
5. Neft və qaz yataqlarının örtüklərinin maye dayanıqlı xüsusiyyətləri;
6. Rezervuarların geokimyası;
7. Kollektorlarda karbohidrogen hasilatının optimallaşdırılması üsulları;
8. Qeyri-ənənəvi karbohidrogen resursları: öyrənilməsi və mənimsəmə xüsusiyyətləri.

Konfrans üçün tezisləri office@aspg.az ünvanına göndərməniz xahiş olunur